WORKSHOP HANDS-ON - electrocardiografie

Electrocardiografia reprezintă una dintre principalele investigații paraclinice utilizate, indiferent de ramura medicală. Astfel, cunoașterea modului de realizare, precum și recunoașterea principalelor trasee fiziologice și patologice este absolut esențială în practica medicală a fiecăruia dintre noi.
În cadrul acestui workshop vor fi deprinse următoarele cunoștințe teoretice și abilități practice:

  • bazele teoretice fiziopatologice ale electrocardiografiei
  • modalitățile de realizare ale unei electrocardiografii (practic și teoretic) – participanții vor deprinde modalitățile de așezare a electrozilor, urmând ca fiecare dintre ei să realizeze practic și înregistrarea unei electrocardiografii
  • algoritmul de interpretare: unde, segmente, intervale normale
  • descrierea modificărilor ce apar pe electrocardiografie în principalele patologii cardiace
  • interpretarea unor electrocardiografii reale, urmată de comentarea fiecăreia împreună cu lectorul.

Adresabilitate: Anii II-IV