Cursuri asistenti medicali

CURSURI ȘI ATELIERE PRACTICE PRIN SIMULARE MEDICALĂ PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

Curricula propusă este orientativă și poate fi dezvoltată în funcție de tematica propusă de partener/beneficiar pentru a atinge obiectivele de formare profesională. Curricula este prezentată având la bază dotările existente din cadrul centrului și este îmbunătățită în mod constant.

ASISTENTI MEDICALI GENERALIȘTI

Cursuri și ateliere practice pentru asistenți medicali generaliști

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

Cursuri practice pentru asistenți medicali și moașe

IGIENA SI STERILIZARE

Cursuri și ateliere practice Igienă și Sterilizare

PEDIATRIE

Cursuri și ateliere practice pentru asistenți medicali din specialitatea Pediatrie

NEONATOLOGIE

Cursuri și ateliere practice pentru asistenți medicali  din specialitatea Neonatologie

CURSURI PERSONALIZATE

Cursuri pe teme diverse, cu scopul de a îndeplini necesitățile de formare profesională particulare