ANUNȚ DE ATRIBUIRE

cu privire la achiziţia publică având ca obiect ” servicii inchiriere spatiu activitati practice destinate studentilor în Iași”

Data postarii: 19.10.2021

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE “FOR LIFE”.

Obiectul contractului: Închirierea unui spațiu pentru activitati practice destinate studentilor in Iasi, in cadrul proiectului „Insertia absolvenților de medicină pe piața muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregatire practică a abilităților practice – MEDPRO”, POCU/626/6/13/133314

Durata contractului: pana la 12 august 2022

Procedura aplicată: PROCEDURĂ PROPRIE NORME INTERNE CONFORM ART. 29 DIN LEGEA98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Numele, adresa și datele de contact a operatorului economic cu care a fost încheiat contractul:

ARNIA TOURISM SRL, CUI 34050666, Adresa sediu social Municipiul Iasi, soseaua ARCU, nr 26, parter, judet Iasi, telefon:0721834603, mail: office@hotelarnia.ro